Bảng màu ngói sóng – Fuji Air French

Ngói chính và các ngói phụ kiện

Vị trí lắp đặt ngói chính và ngói phụ kiện

Kỹ thuật lắp đặt trên mái

Lắp đặt trên khung mái thép

Lắp đặt trên khung mái gỗ

Dán ngói lên mái bê tông

Dán ngói lên mái bê tông và lắp đặt ngói nóc

Lắp đặt ngói nóc

Ngói màu cao cấp Fuji
Chất lượng VƯỢT TRỘI tạo nên sự KHÁC BIỆT
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG