Bảng màu ngói phẳng Fuji Air Dream 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ngói chính và phụ kiện ngói màu Phẳng Fuji

Hướng dẫn lắp đặt

Lợp trên hệ thống mái Thép hoặc Gỗ

Ngói màu cao cấp Fuji
Chất lượng VƯỢT TRỘI tạo nên sự KHÁC BIỆT
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG